รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
 
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web designfackbookรับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
CALL US SALES AT : 02-866-6778 , 02-866-5400 , 02-866-5560, 081-424-3353  
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
บริการออกแบบเว็บไซต์
โปรแกรม Greensoft Intranet
โปรแกรม ใบลาออนไลน์
บริการเช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้ง
อบรมคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์
บริการออกแบบตกแต่งภายใน
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
งานออกแบบเว็บไซต์
โปรแกรมระบบ Intranet
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
ติดต่อเรา Siam2Design
สมัครงาน
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บ web design
 
หน้าแรก >> บริการของเรา >> โปรแกรม ใบลาออนไลน์

Leave Online

 
  1. การลงทะเบียน ใช้ข้อมูล 2 ส่วนคือ รหัสพนักงาน, รหัสผ่าน 
  2. การแก้ไขรหัสผ่าน พนักงานสามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้เมื่อเข้าใช้งานระบบ
  3. การเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงเมนูการเข้าใช้งานแต่ละส่วนงานตามสิทธิที่พนักงานได้รับ
  4. การกำหนดประเภทการลา สามารถกำหนดรหัส และชื่อของประเภทการลาอื่นๆ ได้ ไม่จำกัด
  5. การกำหนดสิทธิการลาสูงสุด สามารถกำหนดสิทธิการลาสูงสุดตามประเภทการลา ตำแหน่งงาน และพนักงานรายคนได้
  6. การบันทึกรายละเอียดการลา (เพิ่ม-ยกเลิกการลาของตนเอง) สามารถบันทึกเพิ่ม -ยกเลิกใบลาได้ สามารถยกเลิกใบลาที่ผ่านการอนุมัติแล้วได้
  7. การอนุมัติการลา (โดยหัวหน้า / ผู้มีอำนาจ)
  8. สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะพนักงานที่ได้รับสิทธิเท่านั้น แสดงใบลาที่รออนุมัติ (เฉพาะใบลาของพนักงานที่อยู่ในสายงานของตน) ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติใบลาได้ ก็ต่อเมื่อสถานะการอนุมัติอยู่ที่ รออนุมัติเท่านั้น และต้องมีสิทธิในการอนุมัติในครั้งนั้น ๆ ด้วย เมื่อใบลายังไม่ผ่านการอนุมัติ / ไม่อนุมัติ / ยกเลิกใบลาได้ ก็ต่ เมื่อสถานะใบลา คือรออนุมัติเท่านั้น
  9. การตรวจสอบใบลา (โดยแผนกบุคคล / ผู้มีอำนาจ)
 
 
 
   

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3
   

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2
 
 
 
 
 
   
 

ราคาโปรโมทชั่น สำหรับ 100 บริษัทแรก เฉพาะเดือน พ.ค. - มิ.ย. นี้เท่านั้น

Choose the best for you SME
Plan A
SME
Plan B
SME
Plan C
SME
Plan D
SME
Plan E
จำนวนผู้ใช้งาน 30 70 150 250 350
ระบบเขียนใบลา
ระบบอนุมัติใบลา
ระบบแจ้งเมล์เมื่อส่งใบลาหรืออนุมัติใบลา
ระบบรายงานใบลาของแต่ล่ะคน
ระบบปฏิทินใบลา
ระบบปฏิทินใบลาของลูกทีม
ระบบนำเข้าเวลาเข้างาน
ระบบใบลาออกนอกสถานที่
แบนเนอร์โฆษณา
ค่าบริการรายปี (ปกติ) 3,000 บาท 7,000 บาท 15,000 บาท 25,000 บาท 35,000 บาท
ค่าบริการรายปี FREE 3,500 บาท 5,500 บาท 7,500 บาท 9,500 บาท
ค่าบริการปีถัดไป FREE 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท
ค่าบริการชำระครั้งเดียว (กรณีต้องการจ่ายครั้งเดียว) FREE 10,000 บาท 15,000 บาท 20,000 บาท 25,000 บาท
ค่าบริการสอนอบรมการใช้งาน 3 ชั่วโมง ต่อครั้ง 1,500 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท
 
 
 
รับทำเว็บ ออกแบบเว็บ web design
Phone : 02 866 5400, 02 866 5560 WEBSITE DESIGN | ABOUT US | PRODUCTS & SERVICE | NEWS & EVENTS | OUR CLIENT | PORTFOLIO | CONTACT US
โทร : 02 866 5400, 02 866 5560 รับทำเว็บ | ออกแบบเว็บ | เขียนโปรแกรม | ปรับปรุงเว็บ | ดูแลเว็บ | ต้องการเว็บ | SITE MAP
รับทำเว็บ ออกแบบเว็บ web design
รับทำเว็บ ออกแบบเว็บ web design

รับทำเว็บ ออกแบบเว็บ web design
223/139 Jaran Rd. Banchanglor Bangkoknoi Bangkok
Tel : 866-5400, 866-5560 Fax : 02 4112082
E-mail : sales@siam2design.com

Copyright © 2005-2017 Siam2Design Co.,Ltd. All Rights Reserved